Due diligence bij de fusies en overnames Proces tussen de bedrijven | Management board

Eerder merkten we de strategische beweegredenen met die ertoe kunnen leiden dat beslist koper zich bezighoudt met een fusie- en overnametransactie. We moeten ook een verwachtingen van zowel kopers als verkopers begrijpen indien ze zichzelf met de proces bezighouden. De belangrijkste prioriteit van een verkoper is vanwege een bedrijf, een dochteronderneming of dezelfde onderdeel van een bedrijf te sales, voor de hoogst mogelijke vergoeding. Het tweede prioriteit van beslist verkoper zijn om te verkopen aan de roodkoper die u waarschijnlijkst is om u bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen in het bedrijf te doen plus de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan een andere zijde is de belangrijkste prioriteit van beslist acquirer, afgezien van strategische redenen, door een entiteit te kopen tegen een prijs die zij redelijk vindt. Dezelfde “eerlijke” kostprijs, zoals waargenomen door een overnemende ploeg, is de prijs dat de waarde van de gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij boven staat bij lange termijn winst bij maken voordat een strategische investering, of op korte termijn aan een financiële investering. Daarom is dezelfde acquirer geïnteresseerd in het verminderen data room investment banking van de informatieasymmetrie die bestaat tussen roodkoper en verkoper, en in het vergroten van een transparantie betreffende het gehele proces. Tegenwoordig zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven voordelig alledaags. Hoewel strategische verhouding voor dergelijke combinaties talrijk zijn, ben de belangrijkste reden voordat een dergelijke activiteit u creëren met aandeelhouderswaarde voordat de eigenaren van het samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee bureaus samen effectiever zijn vervolgens wanneer ze op zichzelf staan.

virtual data room providers

Bedrijven nemen percentage aan overnames omdat zij groei nastreven, en sinds overnames inslikken bedrijven sneller groeien dan door interne groei. Alhoewel niet significant, bestaat daarginds een onderscheid tussen de fundamentele filosofieën van beslist fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, bestaat het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd in min of meer dezelfde volgorde. Dit proces moet worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide type transacties instellen met het voorbereidingsfase, gevolgd door een fase inleidend aan het due diligence, de due diligence-fase en de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met de voltooien betreffende de transactie tijdens een sluitingsfase. Beslist goed begrip van het M & A-proces is essentieel voor het begrijpen ook wel van het context waarin dataruimten buitenkant. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet uitsluitend plaats tijdens de due diligence-fase van een fusies en overnames. Integendeel, due diligence ben aan het gang gedurende de hele transactie, bij beginnen voordat het belangrijkste contact zelfs stand zijn gebracht en wordt voortgezet tot het definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces voor het gebruiken van dataruimten, dat de onderwerp zijn van dat rapport, vindt plaats gedurende de derde fase met een fusies en overnames, de kwasi due diligence-fase. Deze due diligence-fase ben tot bij zekere hoogte vergelijkbaar betreffende transactie tot transactie boven termen betreffende methodologie en aanpak. Beslist duidelijk begrip van due diligence plus wat u inhoudt zijn essentieel voor een beter begrip betreffende de onderwerpen die later worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, is due diligence de kern van iedere fusies plus overnames, plus zonder u due diligence-proces zou geen enkele transactie ooit tot een aardig einde kunnen worden gebracht. Due diligence is een proces waarbij een acquirer zijn “huiswerk” op u doel uitvoert. Zoals men zich moet voorstellen, zijn due diligence een langaanhoudend proces en is het nog lang niets gestandaardiseerd. Due diligence-processen lopen sterk uiteen met betrekking tot ettelijke factoren, zoals duur plus reikwijdte, en aantal en soorten betrokken personen, afhankelijk van de branche, grootte, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status van het doelwit.